Vastuullisuus


Valkeakosken Voimistelijat ry. on vastuullinen toimija. Seuran vastuullisuusohjelma toimii seuran jokapäiväisen toiminnan perustana ja takaa laadukkaan, turvallisen harrastamisen. 

Valkeakosken Voimistelijoiden vastuullisuusvastaava on toiminnanjohtaja Johanna Sundström (johanna.sundstrom(at)vavo.fi | 0400 845 664). 


HYVÄ HALLINTO 

 • seuralla on toimintaan ja omaan vastuualueeseen sitoutuneet henkilöt hallituksessa 
  • jokaisella hallituksen jäsenellä ja seuran tiimiläisellä on oma vastuualue ja jokainen tietää oman roolinsa seurassa
  • seuran hallituksen jäsenet on perehdytetty reilun pelin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin ja näitä sitoudutaan noudattamaan hallitustyöskentelyssä, seuran hallinto -koulutus on kaikilla käytynä 
  • hallitus arvioi seuran vastuullisuustyökalua vuosittain ja sitoutuu noudattamaan seuran vastuullisuusohjelmaa
  • seuralla on luotuna perehdytysohjelma uusille toimijoille, perehdytysvastuu on joko tiiminvetäjällä tai työntekijöillä
 • seura on hyvä työnantaja
  • kaikilla työntekijöillä on asianmukaiset työsopimukset 
  • palkka maksetaan asianmukaisesti kuukausittain
  • kaikilta työsuhteisilta työntekijöiltä on tarkastettu rikosrekisteriotteet
  • seura on asettanut henkilökunnan lähiesihenkilöksi toiminnanjohtajan, joka huolehtii toimiston rutiineista ja johtamisesta, pitää viikkopalaverit sekä henkilöstön henkilökohtaiset keskustelut ja pitää huolen henkilökunnan jaksamisesta 
 • seuran hallintoa kehitetään ja arvioidaan 
  • kerran vuodessa järjestettävässä strategiapäivässä pysähdytään tekemään hallituksen tarkempaa itsearvointia ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä
 • avoimuus 
  • kaikki seuran toiminta on avointa, tiedotamme asioista niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Jatkossa tulet löytämään nettisivuiltamme osion "Hallituksen terveiset", jossa kerromme hallituksen kokouksista kuulumisia
  • lajien tilaisuuksissa on ajoittain hallituksen jäseniä kertomassa seuran kuulumisia, näin saamme tietoa jaettua perheille 

TURVALLISUUS 

 • osaavat toimijat & laatu 
  • laatu on seuran yksi arvoista, meille on tärkeää, että seuran kaikki ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja.  Kouluttautuminen on laadukkaan toiminnan tae. Sekä henkilökuntaa että seurajohtoa koulutetaan aktiivisesti
 • olosuhteet 
  • kaikki tunnit järjestetään tiloissa, joissa on turvallista liikkua 
  • seuran käyttämät välineet ja telineet ovat ehjiä, puhtaita ja turvallisia
 • toimintamallit eri tilanteisiin 
  • seuralla on luotuna erilaisia toimintamalleja, joilla taata esim. osallistujien turvallisuus ja että esim. ohjaajamme ja valmentajamme osaavat toimia erilaisissa tilanteissa. Kaikki toimintamallit löytyvät Meidän VaVo -käsikirjasta sekä nettisivuiltamme. Jos et jotain tietoa löydä, ota yhteys toiminnanjohtajaan
 • pelisäännöt 
  • teemme vuosittain ajantasaiset pelisäännöt sekä ryhmille, vanhemmille että kaikille toimijoillemme. Pelisäännöt löytää täältä:
   • lapset ja nuoret
   • valmennus 
   • perheet 
   • valmentajien ja ohjaajien pelisäännöt 

YHDENVERTAISUUS & TASA-ARVO 

 • laadukas, positiivinen liikunta 
  • kaikilla jäsenillämme on oikeus laadukkaaseen liikuntaan 
  • harrastaminen positiivisessa ilmapiirissä on meille tärkeää. Siksi haluamme, että harrastajat, ohjaajat, valmentajat sekä muut toimijat saavat toimia positiivisessa ympäristössä
 • turvallinen toimintaympäristö 
  • olosuhteet ovat turvalliset 
  • välineistö on turvallinen 
  • ilmapiiri on turvallinen, jokainen saa äänensä kuuluviin ja kaikkien mielipide on meille tärkeä
 • erityisliikunta 
  • tarjonnastamme löytyy oma ryhmä erityistä huomiota kaipaaville lapsille ja nuorille 
  • aikuisten ryhmäliikunnan tunneille voi tulla kaikki liikkujat 
 • kehorauha 
  • jokaisen keho on oma, uniikki ja  emme arvostele kehoa missään olosuhteissa
  • emme vertaile kehoja keskenään
  • jokaisella on oikeus liikkua omalla tavallaan, emme pakota liikkeisiin
  • ohjaajat ja valmentajat eivät paina venytyksissä, mutta avustavat oikeisiin asentoihin
  • vältämme tarpeetonta koskettamista kaikissa tilanteissa
 • avoin toiminta kaikille 
  • matalan kynnyksen hinnat antavat mahdollisuuden mukavaan harrastukseen 
  • harrastamisen Suomen malli mahdollistaa lapsille maksutonta liikuntaharrastamista koulukerhojen avulla

ANTIDOPING 

 • Joka vuotinen ADT luento valmennusryhmien voimistelijoille ja ajoittain myös perheille 
  • luennot ovat joko etänä tai livenä, osa luennoista saatetaan korvata erillisillä muilla tilaisuuksilla ja koulutuksilla 
 • ADT kasvatus osana jokapäivästä valmennustoimintaa 
  • voimistelijat ovat tietoisia mitä lääkkeitä voivat käyttää ja mitkä ovat kiellettyjä, valmentajamme osaavat tarvittaessa neuvoa perheitä ADT-asioissa
  • voimistelijoille kerrotaan millainen ADT-käytäntö kilpailutapahtumissa on ja millaisia mahdolliset kotikäynnit voivat olla, jotta tilanteet eivät ole niin jännittäviä, kun ne kohdalle osuvat 
  • meille on tärkeää, että voimistelijamme ovat puhtaasti parhaita
 • Kannustamme puhtaaseen urheiluun 
  • toiminnassamme ei käytetä päihteitä tai kehoa manipuloivia aineita
  • emme suosittele toiminnassamme oleville lapsille ja nuorille käytettäväksi energiajuomia
 • seuran ADT-vastaava on Laura Vihervä 

YMPÄRISTÖ

 • kimppakyydit 
  • kannustamme kimppakyyteihin niin harjoituksiin, kuin kisamatkoillekin, joihin liikuntaan omin kyydein 
  • koulutuksiin ja muihin tapahtumiin matkataan aina kimppakyydein, kun siihen on mahdollisuus
 • VaVo kirppis
  • seuralla on oma Facebook-sivu, VaVo kirppis, jossa voi myydä vanhoja kisapukuja, seura- ja treenivaatteita & välineitä
  • kannustamme kierrättämään kisapukuja
 • pyöräily-/kävelyhaasteet 
  • varsinkin keväisin teemme erilaisia haasteita, joissa kannustetaan talven jälkeen ottamaan pyörät esille ja tekemään pyöräillen retkiä ja taittamaan treenimatkatkin pyöräillen tai vaikka kävellen
  • suosittelemme tulemaan tunneille kävellen aina kun mahdollista 
 • paperiton seura  
  • käytämme mahdollisimman vähän paperia ja tulosteita. Kaikki seuran materaalit on sähköisessä muodossa, toimjoille on oma Onedrive-kansio, josta löytyy ajankohtaiset materiaalit