Valmentajien toimenkuvat


Tiiminvetäjä
- KA-tiimin ja KA valmentajien palaverit & iltamat organisointivastuu
- palaverien sisällöt ja asialistat yhteistyössä päävalmentajan kanssa
- budjetin ja toimintasuunnitelman laatiminen yhteistyössä lajin työntekijöiden kanssa
- osallistuminen seuran hallituksen kokouksiin

Vastuuvalmentaja
Jokaisella valmennusryhmällä tulee olla nimetty vastuuvalmentaja. Vastuuvalmentajat muodostavat seuran kilpa-aerobicin tiimin (KA-tiimi).
- vastaa ryhmän valmennukseen liittyvistä asioista
- tekee kausisuunnitelmat ja suunnittelee harjoitukset
- ryhmän kausitavoitteiden asettaminen
- ohjeistaa muut valmennustiimiin kuuluvat henkilöt harjoitusten osalta
- yhteydenpito vanhempiin ja joukkueenjohtajaan, tiedotus valmennukseen liittyvistä asioista
- koreografioiden suunnittelu, tekeminen / organisointivastuu
- hoitaa ryhmän kisailmoittautumiset kotimaan kilpailuihin (Kisanet)
- VaVon nettisivuilla ryhmän tiedotussivujen päivittäminen
- vanhempainvartit, muut ryhmän toimintaan liittyvät palaverit
- osallistuminen lajin toimintasuunnitelman ja vuosikellon tekemiseen
- KA tiimin palaverit (n. 2 kertaa vuodessa) ja valmentajapalaverit
- kilpailuvalmentajana toimiminen erikseen sovitusti
 

Valmentaja
Valmentaja on vastuussa yksittäisestä harjoituksesta.
- vastaa yksittäisestä harjoituksesta vastuuvalmentajan ohjeiden mukaan
- toteuttaa vastuuvalmentajan kausisuunnitelmaa
- ohjeistaa mahdollisen apuvalmentajan harjoituksen kulusta
- valmentajapalaverit
- kilpailuvalmentajana toimiminen erikseen sovitusti
 

Apuvalmentaja
Apuvalmentajan tehtävä on nimensä mukaisesti toimia valmentajan apuna.
- ei suunnitteluvastuuta, paitsi erikseen pyydettäessä esim. harjoituksen osa
- toteuttaa vastuuvalmentajan kausisuunnitelmaa ja valmentajan ohjeistusta
- osallistuu aktiivisesti harjoituksiin ja lisää aktiivisuutta harjoituksen sisällä
- valmentajapalaverit
- kilpailuvalmentajana toimiminen erikseen sovitusti