Valmentajien toimenkuvat

Tiiminvetäjä
-JV-tiimin palaverit ja valmentajapalaverit
-Seuran vuosikellon mukaisten aineistojen kasaaminen
- toimintasuunnitelma
- koulutussuunnitelma
- budjetin laadinta/tarkistus
- muut seuralle toimitettavat materiaalit/aineistot
 

Vastuuvalmentaja
Jokaisella joukkueella / ryhmällä tulee olla nimetty vastuuvalmentaja, joka hoitaa tiedotuksen vanhemmille ja joukkueille sekä kisailmoittautumiset. Vastuuvalmentajien vastuita on jaettu joukkuevalmentajien kuitenkin ryhmäkohtaisesti erikseen sovitun jaon mukaan.
- vastaa ryhmän valmennukseen liittyvistä asioista
- tekee kausisuunnitelmat ja suunnittelee harjoitukset
- ryhmän kausitavoitteiden asettaminen
- ohjeistaa muut valmennustiimiin kuuluvat henkilöt harjoitusten osalta
- yhteydenpito vanhempiin, tiedotus valmennukseen liittyvistä asioista
- koreografioiden suunnittelu, tekeminen / organisointivastuu
- hoitaa ryhmän kisailmoittautumiset kotimaan kilpailuihin (Kisanet)
- vanhempainvartit, muut ryhmän toimintaan liittyvät palaverit
- kilpailuvalmentajana toimiminen erikseen sovitusti
 

Valmentaja
Valmentaja on vastuussa yksittäisestä harjoituksesta.
- vastaa yksittäisestä harjoituksesta vastuuvalmentajan ohjeiden mukaan
- toteuttaa vastuuvalmentajan kausisuunnitelmaa
- ohjeistaa mahdollisen apuvalmentajan harjoituksen kulusta
- valmentajapalaverit
- kilpailuvalmentajana toimiminen erikseen sovitusti
 

Apuvalmentaja
Apuvalmentajan tehtävä on nimensä mukaisesti toimia valmentajan apuna.
- ei suunnitteluvastuuta, paitsi erikseen pyydettäessä esim. harjoituksen osa
- toteuttaa vastuuvalmentajan kausisuunnitelmaa ja valmentajan ohjeistusta
- osallistuu aktiivisesti harjoituksiin ja lisää aktiivisuutta harjoituksen sisällä