Hallitus

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus vastaa seuran toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Hallitus edustaa yhdistystä. 

Hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu toimikautensa aikana hallitukselle kuuluvien tehtävien hoitaminen sekä osallistuminen seuran kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kullakin hallituksen jäsenellä on omat erityiset vastuu- ja osaamisalueet. Hallituksen jäsenen tehtävänä on kuitenkin edistää seuran jäsenten edun toteutumista eivätkä hallituksen jäsenet edusta mitään tahoa tehtävässään. 

Osallistuessaan hallitustyöhön ja seuraa koskevaan päätöksentekoon hallituksen jäsenen tehtävään kuuluu perehtyminen käsiteltäviin aihealueisiin, aktiivinen ja sovittujen toimintatapojen mukainen osallistuminen asioiden käsittelyyn sekä vastuullisuus seuran jäsenten edunmukaisesta toiminnasta päätöksiä tehtäessä.

Hallituksen jäsenillä on oikeus kirjoittaa seuran nimi yhdessä toisen nimenkirjoitusoikeutetun kanssa. 

VaVo Hallitus 2023-2024

Hanna Salminen, puheenjohtaja
Outi Leuhtonen, varapuheenjohtaja
Hanna Kekkonen, jäsen, kilpaurheilu
Siru Rohola, jäsen, harrasteliikunta
Riitta Latosaari, jäsen, harrasteliikunta
Kati Hyppönen, jäsen, harrasteliikunta
Sari Rantanen, jäsen, talous
Helena Sokuri, jäsen, koulutus
Anna Koljonen, jäsen, JV-tiimin pj
Heidi Tourunen, jäsen, KA-tiimin pj
Oona Ylikoski, jäsen, laatu