Valmennuksen linjaus

Seuran tavoitteena kilpa-aerobicissa on valmentaa pitkäjänteisesti voimistelijoita, joilla on mahdollisuus nousta lajin kansainväliselle huipulle, sekä kehittää seuraa laadukkaana kilpa-aerobicin osaajana ja vahvistaa seuran asemaa kilpa-aerobicin huippuseurana koko Suomessa. Valmennuksen perustana on valmennusjärjestelmä, jonka tavoitteena on voimistelijoiden eteneminen voimistelu-uralla joustavasti oman motivaatio- ja taitotasonsa mukaisessa ryhmässä. Toiminta on suunniteltua ja monipuolista sisältäen lajiharjoittelun lisäksi myös muita tukitoimia. Valmennustoiminnassa voimistelija on aina keskiössä.

Valmennusryhmien tavoitteet asetetaan ikäluokka- ja ryhmäkohtaisesti. Lapsuusvaiheen tavoitteena on lajirakkauden synnyttäminen, valintavaiheessa tavoite on säilyttää suosikkilajin asema sekä olla edelleen haluttu harrastus myös nuorille ja huippuvaiheessa taata tarvittavat resurssit huippuvoimistelijan polulle.

Valmennustoimintaan voi pääsääntöisesti hakea mukaan avoimen Try Out -tilaisuuden kautta tai vahvaa voimistelutaustaa omaavana suoraan tiettyyn ryhmään. Myös lajin esivalmennusryhmä on hyvä väylä pienimmille aloittaa valmennustoiminta. Tilaisuuksista ja ryhmistä tiedotetaan avoimesti seuran nettisivuilla. Valmennusryhmien voimistelijat ja perheet sitoutuvat noudattamaan seuran valmennuksen käytännön periaatteita (maksut ym.).

Vastuuvalmentajan, valmentajan ja apuvalmentajan toimenkuvat on avattu nettisivuilla. Seura kouluttaa mielellään aina mukaan lisää uusia valmentajia. Valmennustuntien määrä on sovittavissa jokaiselle henkilökohtaisesti sopivaksi. Valmennusta johtaa Kilpa-aerobicin tiimi, joka koostuu ryhmien vastuuvalmentajista. Tiimin puheenjohtaja vastaa tiimin toiminnasta yhdessä päävalmentajan kanssa. 

Ryhmien valmennus koostuu lajiharjoittelusta, fyysisten ominaisuuksien harjoittelusta ja koreografiaharjoittelusta. Harjoitussuunnitelmat laaditaan ikä- ja taitotasojen mukaan. Seura järjestää arkiharjoittelun tueksi omia sisäisiä leirejä kesällä ja koulujen loma-aikoina käyttäen myös muita asiantuntijoita sekä kansainvälisten valmentajien ja koreografien apua. Lisäksi seura järjestää mm. katselmuksia (sanallinen palaute tuomareilta valmentajille ja voimistelijoille), harkkakisoja sekä kontrollikisoja (arvokilpailuihin valmistautuville) kilpailuihin valmistamalla kaudella.